THAM GIA TỐ TỤNG CÁC VỤ ÁN KINH TẾ

THAM GIA TỐ TỤNG CÁC VỤ ÁN KINH TẾ

2020-04-14 23:34:35 Kinh Doanh - Thương Mại

THAM GIA TỐ TỤNG CÁC VỤ ÁN KINH TẾ Tòa án nhận đơn khởi kiện giải quyết theo thủ tục sơ thẩm các tranh chấp kinh tế, kinh doanh thương mại sau đây:

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI

2020-04-14 23:33:02 Kinh Doanh - Thương Mại

THAM GIA GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI Cùng với sự phát triển của kinh tế, tính đa dạng và phức tạp trong quan hệ thương mại làm cho tranh chấp...

CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỤ THỂ

CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỤ THỂ

2020-04-14 23:31:17 Kinh Doanh - Thương Mại

CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI CỤ THỂ Về Phân phối hàng hóa; Về Thuê, cho thuê, thuê mua; Về Tư vấn, kỹ thuật, xây dựng; Tranh chấp về hợp đồng...

THAM GIA BẢO VỆ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THAM GIA BẢO VỆ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

2020-04-14 23:26:00 Hành Chính

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền quyết định việc khởi kiện vụ án hành chính, còn tòa án chỉ thụ lý vụ án hành chính khi có đơn khởi kiện...

CÁC VỤ VIỆC VỀ HÀNH CHÍNH CỤ THỂ

CÁC VỤ VIỆC VỀ HÀNH CHÍNH CỤ THỂ

2020-04-14 23:24:19 Hành Chính

CÁC VỤ VIỆC VỀ HÀNH CHÍNH CỤ THỂ Tranh chấp các quyết định hành chính của cơ quan hành chính Tranh chấp hành vi hành chính của công chức, viên...

CÁC TRANH CHẤP VỀ LAO ĐỘNG CỤ THỂ

CÁC TRANH CHẤP VỀ LAO ĐỘNG CỤ THỂ

2020-04-14 23:22:32 Lao Động

CÁC TRANH CHẤP VỀ LAO ĐỘNG CỤ THỂ Tranh chấp lao động giữa người lao động với người sử dụng lao động; Tranh chấp về xử lý kỷ luật lao...

CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

2020-04-14 23:21:12 Hôn Nhân & Gia Đình

CÁC TRANH CHẤP VỀ HÔN NHÂN GIA ĐÌNH Tranh chấp ly hôn đơn phương; Tranh chấp về quyền nuôi con Tranh chấp về cấp dưỡng Tranh chấp chia tài sản...

CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ VI PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

CÁC HÀNH VI ĐƯỢC COI LÀ VI PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

2020-04-14 23:19:35 Hình Sự

CÁC HÀNH VI CỤ THỂ Các tội xâm phạm an ninh quốc gia: tội phá rối an ninh, tội chống phá cơ sở giam giữ,… Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe,...

CÁC TRANH CHẤP KINH DOANH CỤ THỂ

CÁC TRANH CHẤP KINH DOANH CỤ THỂ

2020-04-14 23:17:15 Doanh Nghiệp

CÁC TRANH CHẤP KINH DOANH CỤ THỂ Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và...

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự

2020-04-14 23:14:40 Dân Sự

Vụ án dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự là các tranh chấp nảy sinh từ các quan hệ hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh,...