BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ 2015

2020-05-18 23:12:05 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật tố tụng dân sự quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng dân sự; trình tự, thủ tục khởi kiện để Tòa án nhân dân (sau đây gọi...

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015

2020-05-18 23:08:21 Các Bộ Luật Việt Nam

1. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền viên, cảng biển, luồng hàng hải, cảng cạn, vận tải...

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2019

2020-05-18 23:05:27 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện...

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

BỘ LUẬT HÌNH SỰ 2015

2020-05-18 23:03:40 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công...

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

2020-05-18 22:57:36 Các Bộ Luật Việt Nam

Bộ luật này quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý về cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân; quyền, nghĩa vụ về nhân thân và tài sản của...

ÁN LỆ SỐ35/2020/AL

ÁN LỆ SỐ35/2020/AL

2020-04-28 23:28:23 ÁN LỆ VỀ HÀNH CHÍNH

ÁN LỆ SỐ35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng Được ...

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL

2020-04-28 23:27:42 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi...

ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL

2020-04-28 23:26:43 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu...

ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL

2020-04-28 23:25:52 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng...

ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL

2020-04-28 23:25:12 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ là quyền...