ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL

2020-04-28 23:11:38 ÁN LỆ VỀ HÌNH SỰ

ÁN LỆ SỐ 30/2020/AL Về hành vi cố ý điều khiển phương tiện giao thông chèn lên bị hại sau khi xảy ra tai nạn giao thông Được  Hội  đồng ...

Án lệ số 29/2019/AL

Án lệ số 29/2019/AL

2020-04-28 23:10:56 ÁN LỆ VỀ HÌNH SỰ

Án lệ số 29/2019/AL Về tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Cướp tài sản” Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông  qua  ngày...

Án lệ số 28/2019/AL

Án lệ số 28/2019/AL

2020-04-28 23:10:09 ÁN LỆ VỀ HÌNH SỰ

Án lệ số 28/2019/AL Về tội “ Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” Được  Hội  đồng  Thẩm  phán  Tòa  án  nhân ...

Án lệ số 19/2018/AL

Án lệ số 19/2018/AL

2020-04-28 23:09:21 ÁN LỆ VỀ HÌNH SỰ

Án lệ số 19/2018/AL Về xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt trong tội “Tham ô tài sản” Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối...

Án lệ số 18/2018/AL

Án lệ số 18/2018/AL

2020-04-28 23:08:29 ÁN LỆ VỀ HÌNH SỰ

Án lệ số 18/2018/AL Về hành vi giết người đang thi hành công vụ trong tội “Giết người” Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Án lệ số 17/2018/AL

Án lệ số 17/2018/AL

2020-04-28 23:03:34 ÁN LỆ VỀ HÌNH SỰ

Án lệ số 17/2018/AL Về tình tiết “Có tính chất côn đồ” trong tội “Giết người” có đồng phạm Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân...

Án lệ số 01/2016/AL

Án lệ số 01/2016/AL

2020-04-28 23:02:37 ÁN LỆ VỀ HÌNH SỰ

Án lệ số 01/2016/AL Quyết định giám đốc thẩm số 04/2014/HS-GĐT ngày 16-4-2014 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về vụ án “Giết...