ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL

2020-04-28 23:27:42 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

ÁN LỆ SỐ 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị Nhà nước thu hồi có bồi...

ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL

2020-04-28 23:26:43 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

ÁN LỆ SỐ 33/2020/AL Về trường hợp cá nhân được Nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu...

ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL

2020-04-28 23:25:52 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

ÁN LỆ SỐ 32/2020/AL Về trường hợp đất do cá nhân khai phá nhưng sau đó xuất cảnh định cư ở nước ngoài và người khác đã quản lý, sử dụng...

ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL

ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL

2020-04-28 23:25:12 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

ÁN LỆ SỐ 31/2020/AL Về xác định quyền thuê nhà, mua nhà thuộc sở hữu của Nhà nước theo Nghị định số 61/CP ngày 05-7-1994 của Chính phủ là quyền...

Án lệ số 26/2018/AL

Án lệ số 26/2018/AL

2020-04-28 23:24:24 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 26/2018/AL Về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản Được Hội...

Án lệ số 25/2018/AL

Án lệ số 25/2018/AL

2020-04-28 23:23:47 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 25/2018/AL Về không phải chịu phạt cọc vì lý do khách quan Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 17 tháng 10 năm...

Án lệ số 24/2018/AL

Án lệ số 24/2018/AL

2020-04-28 23:22:19 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 24/2018/AL Về di sản thừa kế chuyển thành tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của cá nhân Được Hội đồng Thẩm...

Án lệ số 20/2018/AL

Án lệ số 20/2018/AL

2020-04-28 23:21:18 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 20/2018/AL Về xác lập quan hệ hợp đồng lao động sau khi hết thời gian thử việc Được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao...

Án lệ số 16/2017/AL

Án lệ số 16/2017/AL

2020-04-28 23:20:34 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 16/2017/AL Về công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là di sản thừa kế do một trong các đồng thừa kế chuyển...

Án lệ số 15/2017/AL

Án lệ số 15/2017/AL

2020-04-28 23:19:52 ÁN LỆ VỀ DÂN DỰ

Án lệ số 15/2017/AL Về công nhận thỏa thuận miệng của các đương sự trong việc chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp Được Hội đồng...