Câu hỏi: Người nhận thừa kế chết, di sản thừa kế sẽ thuộc về ai?

Câu hỏi: Người nhận thừa kế chết, di sản thừa kế sẽ thuộc về ai?

2020-04-25 00:03:26 Chuyên Mục Thừa Kế

Câu hỏi: Người nhận thừa kế chết, di sản thừa kế sẽ thuộc về ai? Nội dung cần được tư vấn Tôi được thừa hưởng tài sản (đất đai) từ...

Hỏi: Thủ tục khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản

Hỏi: Thủ tục khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản

2020-04-25 00:02:13 Chuyên Mục Thừa Kế

Hỏi: Thủ tục khởi kiện chia di sản thừa kế đối với bất động sản Nội dung cần được tư vấn: Ông bà ngoại tôi có 5 người con, 1 người mất...

Câu hỏi: Chia di sản thừa kế chung của bố mẹ (bố có hai vợ)

Câu hỏi: Chia di sản thừa kế chung của bố mẹ (bố có hai vợ)

2020-04-25 00:00:43 Chuyên Mục Thừa Kế

Câu hỏi: Chia di sản thừa kế chung của bố mẹ (bố có hai vợ) Nội dung cần được tư vấn: Trong Sổ đỏ nhà đất của gia đình em, ba và mẹ cùng...