Câu hỏi: Làm sao để rút được tiền khi bị mất sổ tiết kiệm?

Câu hỏi: Làm sao để rút được tiền khi bị mất sổ tiết kiệm?

2020-04-25 00:10:28 CHUYÊN MỤC NGÂN HÀNG

Câu hỏi: Làm sao để rút được tiền khi bị mất sổ tiết kiệm? Nội dung cần được tư vấn: Sau khi dọn nhà, tôi đã phát hiện mình làm mất số...