THAM GIA BẢO VỆ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

THAM GIA BẢO VỆ TRONG CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH

2020-04-14 23:26:00 Hành Chính

Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền quyết định việc khởi kiện vụ án hành chính, còn tòa án chỉ thụ lý vụ án hành chính khi có đơn khởi kiện...

CÁC VỤ VIỆC VỀ HÀNH CHÍNH CỤ THỂ

CÁC VỤ VIỆC VỀ HÀNH CHÍNH CỤ THỂ

2020-04-14 23:24:19 Hành Chính

CÁC VỤ VIỆC VỀ HÀNH CHÍNH CỤ THỂ Tranh chấp các quyết định hành chính của cơ quan hành chính Tranh chấp hành vi hành chính của công chức, viên...