Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự

2020-04-14 23:14:40 Dân Sự

Vụ án dân sự theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự là các tranh chấp nảy sinh từ các quan hệ hôn nhân và gia đình, lao động, kinh doanh,...

CÁC TRANH CHẤP VỀ VỤ VIỆC DÂN SỰ CỤ THỂ

CÁC TRANH CHẤP VỀ VỤ VIỆC DÂN SỰ CỤ THỂ

2020-04-14 23:13:11 Dân Sự

CÁC TRANH CHẤP VỀ VỤ VIỆC DÂN SỰ CỤ THỂ I. Việc dân sự II. Tranh chấp dân sự